Něco o mně

Co nabízím?

Nabízím poradenství v péči o tělo a duši vašim blízkým nebo Vám samotným. Mé dosavadní zkušenosti zdravotní sestry u lůžka v péči o tělo a sociální pracovnice v péči o duši. Nabízím konzultace v případě, že se staráte doma o blízké, pomoc jak se postarat, co nejlépe o umírajícího i jeho pečovatele. Můžu nabídnout i doprovázení na základě zkušeností s umírajícími v domově pro seniory. Konzultace na téma smrt, umírání i smíření se s úmrtím blízkého člověka.

Dále nabízím poradenství a konzultace v životních krizích a při psychických problémech.

 Kdo jsem?

Po svém příchodu na svět jsem si prožila pocity osamění ve zdravotnickém zařízení a tyto zkušenosti mě ovlivnily ve výběru budoucího povolání, kdy jsem od 12 let věděla, že bych ráda pracovala jako zdravotní sestra a později jako sociální pracovnice. Pomáhající profese mě provázela celým životem. Životní krize mě přivedla na cestu vědomého žití s vyšší duchovní bytostí. Tato duchovní bytost a světlo se stalo průvodcem na mé cestě. Životní krize mi ukázala,  co jsem pouze zapomněla. Kým ve skutečnosti jsem a kdo je ten, který koná.

Ceník

Osobní konzultace 500 Kč za 1,5 hodiny.

Konzultace s rodinným příslušníkem, poradenství 250 Kč za 1 hodinu.

Přednášky na téma:

  1. Jsem ženou vedle muže
  2. Umírání a doprovázení
  3. Energetická místa a čakry